In Yoga

In de Womens Health las ik een artikel over yogavermoeidheid. Ze leggen daarmee precies de vinger op de zere plek. Een item over iets waar ik al lang iets over kwijt wilde, maar niet precies wist hoe. Zijn we met zijn allen de essentie van yoga kwijtgeraakt?

Yoga is een hype. Iedereen doet. Je ziet de mooiste foto’s en poses voorbijkomen op Instagram. Daardoor vergelijk je jezelf constant met anderen. En dat is nu juist waar het NIET om draait bij yoga. Je moet tot jezelf komen, ontspannen, loslaten.

Sinds je yoga kunt beoefenen in iedere sportschool en iedereen zich yogadocent mag noemen, zijn er heel veel verschillende vormen van yoga gekomen. In de sportschool komt men vaak ook naar yoga en wil zwetend en fit de mat afkomen. Na een paar lesjes voelen ze de voordelen: slanker, mooie getonede spieren en misschien zelfs wat afgevallen. Het smaakt naar meer en dan draaien ze door… 4,5,6 misschien zelfs wel 7 keer per week de mat op. En als je moe bent, gewoon doorgaan met Ashtanga of Power Yoga in plaats van een restorative lesje. Blessures komen sneller als je moe bent.

Daarnaast is yoga een lifestyle. Het begint eigenlijk pas als je de mat af bent.

Wat je eigenlijk wilt bereiken met yoga is een ‘state of no mind’. En dat gaat niet gebeuren als je tijdens de asanas constant naar je buurvrouw aan het kijken bent of zij het beter kan dan jij.

Tijdens mijn lessen zeg ik vaak: “Luister naar je lichaam.” Dit vergeten veel mensen en duwen zich dan toch in de houding, soms met pijn. Terwijl een houding juist comfortabel moet zijn.

Sommige docenten pushen hun leerlingen ook. Daarom schreef ik een artikel waarin ik de ideale teacher beschrijf.

ENGLISH

In the Womens Health I read an article about yoga tiredness. They said what I’m thinking about a lot. An item about something I wanted to say a lot of things about, but didn’t now how to start. Did  we loose the essence of yoga?

Yoga is a hype. Everyone does it. You see the most beautiful pictures and poses on Instagram. The whole time you comparing yourself with others. And that’s exactly where it is NOT about with yoga. You have to come to yourself, relax and let go.

Since you can do yoga in almost every gym and everyone can call herself yoga teacher, there are a lot of different styles of yoga. In the gym most of the people come to yoga and want to come out sweaty and fit. After a couple of lessons you feel the benefit: slimmer, toner and maybe you lost a little weight. It tastes like more and then there you are… 4,5,6 maybe even 7 times a week on your mat. Even if you’re tired you go to Ashtanga or Power Yoga in stead of a restorative lesson. Injuries can come to you quicker when you are tired.

After all yoga is a lifestyle. It starts when you step off your mat! What you want to achieve is a ‘state of no mind’. And that’s impossible if you keep looking at you neighbor to see if you’re better than her.

During my classes I always say: “Listen to your body.” A lot of people forget this and push themselves in asanas even if it hurts. An asana supposed to be comfortable and relaxed!

Some teacher pushes their students. That’s why I made an article about the ideal teacher .

_______________

Barbara ThailandBarbara (28) Ik ben de oprichter van Be Happy & Healthy en leef volgens een positieve healthy lifestyle. Yoga is mijn passie. Ik volg mijn hart en doe de dingen die ik leuk vind. Ik help jou ook graag bij het volgen van je hart! “Be the change you want to see in the world.”

Recent Posts

Leave a Comment

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

0
India