Wat super tof dat je ervoor hebt gekozen om diep naar binnen te keren je Wild Woman te unleashen! Deze eerste week gaan we dieper in op wie jij bent en wat je graag zou willen. Ben je er klaar voor?

Intentie

Laten we eens een intentie gaan zetten voor deze training.
Wat voor gevoel wil jij aan het eind van deze training over houden?
Wat hoop je hier uit te halen?
Waarom doe je mee?
Beantwoord deze vragen en schrijf voor jezelf een intentie op.

Nu weet je wie ik ben. Laten we het nu over jou gaan hebben. Ik heb lang nagedacht over hoe deze training te gaan starten. Want, waar begin je eigenlijk met uitzoeken wie je bent en wat je wilt. Dus we gaan eens beginnen met herkenning in ons lichaam en in ons gevoel.

Emoties & Energie

Energie bepaalt waar je heen gaat in je leven. Alles is energie. En energie kun je sturen. Hoe mooi is dat? Nu moet je nog leren hoe.
Dat werkt bij iedereen anders. Dus is het tijd voor zelfstudie.

Opdracht
Kijk aankomende week eens hoe je lichaam op bepaalde emoties reageert. Wat doet je lichaam als je blij bent, of bang of boos? Schrijf dat op en herken het.
Je kunt dit ook met iemand doen. Je vertelt een verhaal telkens met een andere emotie. Dan vertelt je partner wat je lichaam doet. Het gaat om veranderingen in je lichaam, je ademhaling, het geluid van je stem.

Zodra je herkent hoe je lichaam reageert, kun je er iets mee. Je emoties beïnvloeden je gedrag en je lichaamstaal, maar ook andersom.

Tony Robbins zegt dat er twee krachten zijn die je beslissingen beïnvloeden:
1. Beïnvloed de staat waar je in bent. Moment tot moment.
2. Blueprint. Dit is je lange termijn. Daar zijn je normen en waarden gevestigd. Om constant je staat of je gevoel op een positieve manier te krijgen werk je aan je blueprint. En dat doe je door constant te blijven herhalen. Elke keer opnieuw je staat te veranderen.

Wat als je in je blueprint kunt zetten: Ik ben blij, ik heb geen reden nodig om me goed te voelen.

Lijden

Er zijn 3 oorzaken dat lijden veroorzaakt. De angst om:
1. Kwijt te raken
2. Minder te krijgen
3. Nooit

Deze angsten zorgen ervoor dat je bepaalde dingen niet doorzet. “But if I dance with the fear, it doesn’t hurt me.” De angsten komen uit verhalen die je jezelf voorgeschoteld.

Menselijke behoeften

Er zijn 6 menselijke behoeften. Per persoon is de volgorde hiervan verschillend.

 1. Zekerheid (survival instinct)
 2. Onzekerheid/variëteit
 3. Betekenis
 4. Liefde/connectie
 5. Groei
 6. Iets bijdragen

Wat is jouw volgorde hier. Wat is het meest belangrijke voor jou?

In je werkboek staan nog veel meer oefeningen voor deze week. Probeer ze allemaal te doen zonder te veel na te denken.

Jij creëert je eigen leven

Er is de laatste tijd veel onderzoek gedaan naar positiviteit en geluk. Zo zijn ze er achter gekomen dat echte optimisten bepaalde eigenschappen bezitten.

 1. Zelfwaardering

Mensen met een hoge zelfwaardering zijn tevreden met zich- zelf en hebben vooral oog voor hun positieve kanten. Dit bete- ket niet dat je arrogant bent of doet, maar dat je jezelf volledig geaccepteerd hebt.

Een paar tips om een hogere zelfwaardering te krijgen: Richt je op het positieve, stop met jezelf vergelijken met anderen, lach om jezelf, vergeef jezelf.

 1. Extraverserie

Ze zeggen dat extraverte mensen open, spontane en sociale mensen zijn. Nu ben ik niet heel extravert, maar voel me over het algemeen vrij gelukkig. Introverte mensen kunnen bijvoor- beeld goed luisteren en denken na voordat ze iets zeggen.

Toch een aantal tips voor introverte mensen:
Laat niet over je hee lopen, onderhoud contacten en ga uit van je sterke punten.

 1. Emotionele intelligentie

‘Het kunnen herkennen en reguleren van gevoelens van jezelf en anderen, en het gebruiken van gevoelens om denken en handelen te leiden’ (Salovey & Mayer, 1993). Anders gezegd be- tekent het dat je gevoelens van jezelf en anderen kunt herken- nen, zodat je daarop kunt aanpassen wat je gaat doen.

 1. Gevoel voor humor

Hoe zie je het best dat iemand gelukkig is? Door een echte oprechte schaterlach! Maar als je jezelf telkens naar beneden haalt door je eigen grapjes, is dat ook niet goed.

Tips voor meer positieve humor:
Wees jezelf, werk aan je sociale vaardigheden, kijk naar anderen, omring jezelf met grappige mensen.

 1. Een gevoel van controle

Als je het gevoel hebt dat je controle kunt uitoefenen op wat er met jezelf en je leven gebeurt, ben je vaak gelukkiger. Maar let er op dat je geen controlefreak wordt!

 1. Optmisme

Optimisten zien de toekomst veel zonniger tegemoet. Het moet echter wel gaan om realistisch optimisme. Dus verwacht niet dat je de loterij gaat winnen, want ja, die kans is heel klein! Wat je wel kunt doen, is negatieve gedachten omzetten naar positieve en jezelf realiseren in het behalen van toetsen en an- dere testen in plaats van te denken: ‘die toets ga ik toch nooit halen’.

 1. Mindful levenshouding

Door meer in het hier en nu te leven en niet in je hoofd te gaan zitten, leef je een stuk gelukkiger.

 1. Spiritualiteit

Niet schrikken! Dit kun je invullen, zoals je daar zelf behoefte aan hebt. Ben je religieus of meer spiritueel. Beide maakt gelukkig.

Zelfzorg

Hoe ga jij voor jezelf zorgen vanaf nu? Maak steeds kleine stappen die je ook echt kunt gaan doen. Als jij iets groots of heel veel goede bedoelingen hebt en die in 1 keer wilt inzetten, gaat het vaak mis. Maak kleine stappen. Voer steeds iets nieuws in.

Voorbeelden:
Vaker bewegen
Meer water drinken
Gezonder eten
Minder alcohol en cafeïne
Dagelijkse meditatie
Genoeg slaap
Genoeg me-time

Bonus! Ademhalingsoefening

Tot slot nog een fijne ademhalingsoefening: Sama Vritti, vierkantjes ademenen. Heel fijn om te ontspannen en een goede ademhaling te creëren.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

0