In Mind
Ik schreef eerder voor Weekblad Wijdemeren dat je niet je werk bent. Veel mensen laten hun status afwegen aan hun werk. Ik had dit afgeschreven, tot deze week…

Ik betrapte mezelf erop toen ik met een oud-collega praatte… “Ja hoor, het gaat heel goed met me. Ik heb een nieuwe baan en ik ga hun magazine maken.” En inderdaad, dat was de bedoeling. Maar dat wordt vooruit geschreven, gaat misschien op een andere manier en dat is niet waar ik in eerste instantie voor ben aangenomen. Ik ben copywriter. Ik schrijf eigenlijk voornamelijk blogs.
Maar waarom moet ik dat dan per se tegen iedereen zeggen?
Ik vind het heel erg leuk om te doen. Ik ben eigenlijk voor mijn gevoel echt een (bladen)maker, een creatieve maker van dingen met, onder andere, tekst. Ik zou het heel graag wíllen doen…
Wat ik dus voortaan zou moeten zeggen:
“Het gaat heel goed met me. Ik heb een vaste baan als copywriter bij Lifestyle for pets.” Dat is letterlijk wat ik doe, maar niet wíe ik ben. En daar zit het verschil. Ik wilde mezelf groter maken dan ik eigenlijk ben. Gelukkig kan ik mijn creativiteit ook kwijt in de dingen die ik doe als freelancer. Maar nog steeds, ook dat BEN ik niet. Ik ben niet mijn werk…
{English}
Previously I wrote about how you are not your work. A lot of people depand their status on their work. I didn’t do that anymore, until this week…
I caught myself when I talked to an old colleague. “I’m fine. I have a new job and I’m going to make their magazine.” And indeed, I was supposed to do that. But it’s getting delayed, on a different way and it wasn’t where they hired me for. I’m a copywriter, I write mostly blogs.
But why do I say that to everybody? 
I love to do it. I’m really a (magazine)maker, a creative creator from thing with, among other things, content. I would love to do that…
What I suppose to say:
“I’m fine. I have a job as copywriter for Lifestyle for pets.” That’s literally what I do, but it’s not who I am. And that’s the difference. I wanted to make myself bigger than I am. Luckely I can put my creativity in the other things I do. But still, that’s not WHO I am. I am not my job…

Barbara touwtje springenBarbara (26)
Ik ben de oprichter van Be Happy & Healthy en leef volgens een positieve healthy lifestyle. Ik hoop de lezer achter te laten met een glimlach of een positieve kijk op de wereld. “Be the change you want to see in the world.”
Recommended Posts

Leave a Comment

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

0
Dankbaarheidsboek